Szukaj
Technika PrzemysłowaTechnika Przemysłowa
Utrzymanie ruchu w przemyśleUtrzymanie ruchu w przemyśle
Kompleksowe zaopatrzenie firmKompleksowe zaopatrzenie firm

Węże przemysłowe

 

Węże przemysłowe stanowią integralną część wielu procesów produkcyjnych, transportowych i technicznych w różnych branżach przemysłu. Ze względu na różnorodność zastosowań oraz specyficzne wymagania każdej gałęzi przemysłu, istnieje szeroki wybór węży przemysłowych dostosowanych do różnych potrzeb danej komórki produkcyjnej. Poniżej wybrane pozycje z szerokiej palety węży przemysłowych Accurate Group.

 • Węże do pary i gorącej wody – odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie, przeznaczone do przemieszczania pary lub gorącej wody w systemach grzewczych lub chłodzenia, czy też przy inicjowaniu różnych procesów technologicznych.
 • Węże do wody – zarówno do przesyłu wody pitnej, jak i zastosowań przemysłowych (zasilanie urządzeń i procesów produkcyjnych w wodę) lub do odprowadzania wody brudnej.
 • Węże i przewody do chłodziw i wody chłodzącej – przewidziane do skutecznego chłodzenia maszyn i urządzeń przemysłowych, zespołów elektrycznych, systemów klimatyzacyjnych, obniżania temperatury procesów produkcyjnych, chłodzenia form wtryskowych.
 • Węże spawalnicze – do transportu gazów palnych: propanu (C3H8), acetylenu (C2H2) oraz gazów osłonowych: tlenu (O), argonu (Ar), azotu (N), dwutlenku węgla (CO2), helu (He), wodoru (H).
 • Węże do produktów ropopochodnych – przeznaczone do bezpiecznego przetaczania olejów, paliw, benzyny, olejów napędowych i innych płynów palnych.
 • Węże do substancji chemicznych – stosowane w gałęziach przemysłu, gdzie konieczny jest bezpieczny transport agresywnych i aktywnych chemicznie substancji, np.: olejów, paliw, kwasów, zasad, nawozów, pestycydów, herbicydów, rozpuszczalników, środków czyszczących.
 • Węże do produktów spożywczych – spełniające surowe normy dotyczące kontaktu z żywnością oraz zapewniające bezpieczny transport płynnych (wody pitnej, mleka, alkoholi) lub sypkich składników spożywczych. Zastosowanie w procesach mycia i dezynfekcji urządzeń do produkcji żywności.
 • Węże do substancji stałych i materiałów sypkich: betonu, tynku, granulatu,
 • Węże ssawne i odciągowe – do usuwania pyłów, opiłków, wiórów, trocin i innych odpadów z obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych itp.
 • Węże wentylacyjne – do doprowadzania świeżego oraz odprowadzania zużytego powietrza do/z pomieszczeń, zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza. Odprowadzanie szkodliwych lub toksycznych gazów z budynków, hal produkcyjnych, garaży. Stosowane w systemach filtracji powietrza, oczyszczalnia ścieków oraz w innych procesach, gdzie konieczny jest przepływ powietrza przez filtry.
 • Węże asenizacyjne – do usuwania i transportu odpadów płynnych, takich jak ścieki, osady, czy też inne substancje organiczne.
 • Węże próżniowe – do przesyłania substancji w warunkach próżniowych, gdzie wymagane jest usunięcie powietrza lub innych gazów.
 • Węże antystatyczne – do transportu materiałów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne oraz w celu minimalizacji ryzyka wybuchów lub zapłonów w przestrzeniach nasyconych pyłami bądź aerozolami.

Węże do piaskowania i śrutowania – odpowiednio zbrojone węże do oczyszczania powierzchni strumieniem materiału ściernego (piasek, kruszywo, kulki szklane lub stalowe) pod wysokim ciśnieniem.